Dr. Tamás László Dr. László Tamás

associate professor, PhD

laszlo.tamas@ttk.elte.hu

Homepage of the group: http://tlclab.elte.hu/index.php/hu/

Tel. (ext.): +36 1 3722500 / 8608 ext.Current research topics:

A csoportban a termesztett gabonafélék, különösen a búza molekuláris biológiai úton történő nemesítéséhez kapcsolódó kutatások folynak hazai és külföldi kutatóintézetekkel, egyetemekkel együttműködésben

Endospermium specifikus promóterek hatékonyságának növelése.
Cél: Búza tartalékfehérje promóterek szabályozó elemeinek vizsgálata. Molekuláris biológiai módszerekkel előállított kiméra promóterek hatékonyságának, specifikusságának tanulmányozása.
Módszer: Éretlen embrióban tranziens expresszióval, valamint búza és rizs stabil transzformánsokban, biolisztikus módszer alkalmazásával.

A HMW glutenin tartalékfehérje gének és azok promótereinek összehasonlító vizsgálata.
Cél: A nemesítést segítő PCR alapú szelekciós markerek fejlesztése és tesztelése. Promóter vizsgálatok.
Módszer: Egy adott HMW glutenin fehérjét különböző mértékben termelő búza törzsekből izoláljuk a fehérje génjét és promóterét, majd klónozzuk és szekvenáljuk. A 3 eltérő promóter hatékonyságának vizsgálata tranziens és stabil transzformánsokban.
Együttműködő partnerek: MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár, CSIRO Plant Industry, Canberra, Ausztrália

Búzaliszt sütőipari tulajdonságának, táplálkozástani értékének és abiotikus stresszel szembeni rezisztenciájának javítása géntechnológiai módszerrel.
Cél: (A) Az egyes nagy molekulatömegű (HMW) glutenin alegységfehérje gének felhasználásával a búzaliszt minőségét oly módon befolyásolni, hogy minél jobban kielégítse az új fajta a feldolgozói és fogyasztói igényeket. (B) Megváltoztatni a búza endospermiumfehérjék aminosav tartalmának táplálkozástanilag igen egyoldalú voltát, növelni az esszenciális aminosavak arányát. (C) Nehézfém, szárazság és oxidatív stressztűrő képesség módosítása.
Módszer: A megfelelő gének felhasználásával transzgenikus búza vonalak létrehozása génágyúval történő transzformációval. Vizsgáljuk a transzgenikus búza megváltozott fiziológiai tulajdonságait, valamint a liszt tulajdonságait etetési kísérletekben, továbbá kis mintamennyiséget igénylő (micro scale) eszközökkel és módszerekkel.

Búza transzformálás módszerének fejlesztése.
Cél: (A) Új, hatékonyabb módszerek kifejlesztése genomikai alkalmazásra, valamint (B) szelekciós markergén mentes transzformálási rendszer kidolgozása.
Módszer: (A) Agrobaktériumos transzformáció új és kompetens sejttípusok azonosításával és in planta alkalmazása. (B) DNS bevitele a sejtbe mikroinjekciós technikával.

A rizsliszt reológiai tulajdonságainak vizsgálata.
Cél: A rizsliszt tulajdonságainak módosítása.
Módszer: Rizs transzformálása búza tartalékfehérje génekkel. A liszt megváltozott tulajdonságait, kis mintamennyiséget igénylő (micro scale) eszközökkel és módszerekkel mérjük.

Tartalékfehérje szerkezet-funkció vizsgálatok.
Cél: A búza tartalékfehérjék egyes szerkezeti elemeinek a funkcionális tulajdonságokra (a tészta reológiai tulajdonságai) gyakorolt hatásának vizsgálata.
Módszer: A tartalékfehérje géneken végzett módosítások után a baktériumban expresszált, tisztított fehérjék tulajdonságait, kis mintamennyiséget igénylő (micro scale) eszközökkel és módszerekkel mérjük.

A gabonamag szerkezetének vizsgálata
Cél: Az endospermium keményítő és lipid kötő fehérjéinek vizsgálata.
Módszer: Két meghatározott fehérje (módosítatlan és molekuláris biológiai módszerekkel módosított) génjeit expresszáljuk heterológ (bakteriális) rendszerben és a tisztított fehérjékkel funkcionális vizsgálatokat végzünk.

Ehető vakcina előállítása GM növényekben. A transzgénikus növény, mint biofermentor alkalmazása ipari célokra
Cél: Olyan transzgénikus gabonafélék előállítása, melyek szájon át is hatékony vakcina termelésére, ill. iparilag hasznosítható enzimek nagy mennyiségű előállítására is képesek.
Módszer: A kiválasztott transzgén klónozása hatékony transzformációs kazettába, majd a transzgén stabil beépítése a növény genetikai állományába biolisztikus, vagy agrobaktérium közvetítette módszerrel.
Együttműködő partnerek: MBK, Gödöllő, BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék, Budapest, National University Chonbuk, South-Korea
 Szakdolgozati témák:

Az összes, a csoport által kutatott témakörben van lehetőség TDK és szakdolgozati munkára.
 Selected publications:

 

Published in peer-reviewed journals

 

1.            Oszvald, M., Tomoskozi, S., Larroque, O., Keresztényi, E., Tamas, L., Bekes, F. Characterization of rice storage proteins by SE-HPLC and micro Z-arm mixer. Journal of Cereal Science IF 2.046 (doi:10.1016/j.jcs.2007.08.002)

2.            Oszvald, M., Gárdonyi, M., Tamas, C., Takács, I., Jenes, B. and Tamás, L. Development and characterization of a chimaeric tissue specific promoter in wheat and rice endosperm.In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant (DOI: 10.1007/s11627-007-9082-1) IF 0,607

3.            Oszvald, M., Tomoskozi, S., Tamas, L., Bekes, F. (2007) Method to study the effect of rice proteins for the functional properties. Acta Alimentaria IF 0.253 (has been accepted)

4.            Oszvald, M., Kang, TJ., Tomoskozi, S., Tamas, C., Tamas, L., Kim, TG. and Yang MS. (2007) Expression of a synthetic neutralizing epitope of porcine epidemic diarrhea virus fused with synthetic B subunit of E. coli heat labile enterotoxin in rice endosperm. Molecular Biotechnology 35(3):215-224. IF 2.041

5.            Oszvald, M., Kang, TJ., Jenes, B., Kim, TG.., Tamas, L., and Yang MS (2007) Synthesis and Assembly of Escherichia coli Heat-labile Enterotoxin B Subunit in Transgenic Rice (Oryza sativa L.) Biotechnology and Bioprocess Engineering 12: 676-683. IF: 1.366

6.            Nagy, Z.B., Gárdonyi, M., Mészáros, A., Varga-Orvos, Z., Solomon, R.G. and Tamás, L. (2007) Multiple site directed mutagenesis strategy based on total RNA and RT-PCR method. Molecular Biotechnology 37(3):206-211. IF 2.041

7.            Varga-Orvos, Z., Nagy, Z.B., Mészáros, A., Kökény, Sz., Gergely, P., Tamás, L. and Poór, Gy. Multiplex site-directed mutagenesis strategy including high-efficiency selection of the mutant PCR products. Biotechnology Letters 29(12):1921-1925. IF 1.108

8.            Oszvald, M., Jenes, B., Tomoskozi, S., Bekes, F., Tamas, L. (2007) Expression of the 1Dx5 High Molecular Weight glutenin subunit protein in transgenic rice. Cereal Research Communications 35(4):1543-1549. IF 1.037

9.            Nagy, ZB., Varga-Orvos, Z., Szakál, B., Tamas, L. and Puskás, GL. (2006) Assembling and cloning genes for fusion proteins using RT-OOE-PCR method. Analytical Biochemistry 351(2):311-313. IF 2.948

10.        Tamas, L. and Shewry PR. (2006) Heterologous Expression and Protein Engineering of Cereal Seed Proteins. J. of Cereal Science 43:259-274. IF 2.046

11.        Nagy, IJ., Takács, I., Juhász, A., Tamas, L. and Bedő, Z. (2005) Identification of a new class of recombinant prolamin genes in wheat. Genome 48(5):840-847. IF 2.070

12.        Rakszegi, M., Bekes, F., Lang, L., Szűcs, P., Tamas, L., Shewry, PR., Bedő, Z. (2005) Technological quality of transgenic wheat expressing an increased amount of a HMW subunit of glutenin. J. of Cereal Science 42:15-23. IF 1.946

13.        Berecz, B., Mackie, AR., Shewry, PR., Tamas, L., Mills, CE. (2005) Interfacial properties of sunflower storage proteins. FEBS Journal 272: 366-366 Suppl. 1, IF 0.545

14.        Csóti, I., Bakó, A., Tamás, L., Gardonyi, M. (2005) Investigation of the starch-binding properties of wheat friabilins. Acta Biologica Szegediensis 49(1-2):29-30.

15.        Takács, I., Nagy, IJ., Juhász, A., Tamás, L., Bedő, Z. (2005) Új típusú tartalékfehérje gének izolálása a Bánkúti 1201 búzafajtából (Triticum aestivum L.) Növénytermelés 54(5-6):25-28.

16.        Butow, BJ., Gale, KR., Ikea, J., Juhasz, A., Bedo, Z., Tamas, L., Gianibelli, MC. (2004) Diversity and dissemination of Bx7 glutenin subunits revealed by novel PCR markers and RP-HPLC. Theoretical and Applied Genetics 109:1525-1535. IF 2.981

17.        Nagy, ZB., Felfoldi, F., Puskas, LG., Tamas, L. (2004) A one-tube, two-step polymerase chain reaction-based site-directed mutagenesis method with simple identification of the mutated product. Analytical Biochemistry 324(2):301-303. IF 2.370

18.        Tamás, C., Rakszegi, M., Szűcs, P., Tamas, L., Bedő Z. (2004) Temperature, light and medium optimisation for plant regeneration of winter type wheat. Plant Cell Tissue and Organ Culture 4642:1–6. IF 1.028

19.        Juhasz, A., Tamas, L., Larroque, OR., Hsam, SLK., Zeller, FJ., Bekes, F., Bedő, Z. (2003) Bánkúti 1201- an old Hungarian wheat variety with special storage protein composition. Theoretical and Applied Genetics 107:697-704. IF 2.287

20.        Nagy, IJ., Takacs, I., Tamas, L., Bedő, Z. (2003) Molecular cloning and characterization of low-molecular-weight glutenin sequences from and old Hungarian wheat variety Bánkúti 1201. Cereal Research Communications, 31(1-2):25-31. IF 0.228

21.        Rakszegi, M., Szűcs, P., Tamás, C., Tamás, L. (2003) Review. Búza-transzformáció Növénytermelés, 52(1):103-118. IF 0.206

22.        Tamas, L., Gras, PW., Solomon, RG., Morell, MK., Appels, R., Békés F. (2002) Chain extension and termination as a function of the length of the central repetitive domain in storage proteins. Journal of Cereal Science 36:313-325. IF 1.924

23.        Juhasz, A., Tamas, L., Karsai, I., Vida, G., Lang, L., Bedő, Z. (2001) Identification, cloning and characterisation of a HMW-glutenin gene from an old Hungarian wheat variety, Bánkúti 1201. Euphytica 119:75-79. IF 0.765

24.        Rakszegi, M., Tamás, C., Szűcs, P., Tamas, L., Bedő, Z. (2001) Current status of wheat transformation. J. of Plant Biotechnology 3:67-81.

25.        Lindsay, M., Tamas, L., Appels, R. and Skerritt, HJ. (2000) Direct evidence that the number and location of cysteine residues affect glutenin polymer structure. Journal of Cereal Science 31:321-333. IF 1.356

26.        Ciaffi, M., Lee, YK., Tamas, L., Gupta, R., Skerritt, HJ. and Appels, R. (1999) The low-molecular-weight glutenin subunit proteins of primitive wheats. III. the genes from D-genome species. Theoretical and Applied Genetics 1:135-148. IF 2.082

27.        Tamas, L., Békés, F., Morrell, KM. and Appels, R. (1999) Changing wheat quality with the modification of storage protein structure. J. of Plant Biotechnology 1:13-19.

28.        Tamas, L., Bekes, F., Greenfield, J., Tatham, AS., Gras, PW., Shewry, PR. and Appels, R. (1998) Heterologous Expression and Dough mixing Studies of Wild-Type and Mutant C Hordeins. Journal of Cereal Science 27:15-19. IF 2.173 1.053

29.        Greenfield, J., Ross-Murphy, SB., Tamas, L., Bekes, F., Halford, NG., Tatham, AS. and Shewry, PR. (1998) Rheological Properties of Monomeric and Polymeric Forms of C Hordein, a Sulphur-Poor Prolamin of Barley. Journal of Cereal Science 29:233-240. IF 2.173 1.053

30.        Shewry, PR., Sayanova, O., Tatham, AS., Tamas, L., Turner, M., Richard, G., Hickman, D., Fido, R., Halford, NG., Greenfield, J., Grimwade, B., Thompson, N., Miles, M., Friedman, R. and Napier, J. (1995) Structure, Assembly and Targeting of Wheat Storage Proteins. Journal of Plant Physiology 145:620-624. IF 1.303

31.        Tamas, L., Greenfield, J., Halford, NG., Tatham, AS. And Shewry, PR. (1994) A beta- Turn Rich Barley Seed Protein is Correctly Folded in Esherichia coli. Protein Expression and Purification 5:357-361. IF 1.470

 

 

Book chapters

 

1.            Shewry, PR., Lafiandra, D., Tamas, L. and Bekes, F. (2006) Genetic manipulation of gluten structure and function In: Gliadin and Glutenin, The Unique Balance of Wheat Quality. (Ed. Wrigley, Bekes, Bushuk) AACC International, Chapter 12. 363-386.

2.            Howitt, C., Tamas, L., Solomon, R., Gras, PW., Morell, MK., Bekes, F. and Appels, R. (2003) In: Bread making: Improving quality, Chapter 11: Modifying flour to improve functionality Edited by Stanley P. Cauvain, Woodhead Publishing Limited

 

 

Papers in books

 

1.            Bakó, A., Gardonyi, M., Tamas, L. (2007) In vitro starch binding experiments: study of the proteins related to grain hardness of wheat. In: Developments in Plant Breeding Vol. 12 (Eds. HT. Buck, JR.Nisi, N. Salomón) Wheat production in Stressed Environments. Springer pp685-691.

2.            Oszvald, M., Tomoskozi, S., Tamas, L., Bekes, F. (2007) Functional studies of wheat storage proteins in model system. In: Gluten Proteins 2006 (Eds. Lookhart G.L and Ng PKW), AACC International USA pp48-53.

3.            Bakó, A., Gardonyi, M., Tamas, L. (2007) Interactions between the starch granule surface and its associated proteins. In: Gluten Proteins 2006 (Eds. Lookhart G.L and Ng PKW), AACC International USA pp63-67.

4.            Gardonyi, M., Szűcs, P., Banyai, J., Bedő, Z., Tamas, L. (2007) Transcription of the Glu-1Bx HMW glutenin subunit gene during grain filling in several wheat cultivars. In: Gluten Proteins 2006 (Eds. Lookhart G.L and Ng PKW), AACC International USA pp103-106.

5.            Oszvald, M., Kang, TJ., Kim, TG., Tomoskozi, S., Jenes, B., Tamas, L. and Yang, MS. (2006) Expression of Escherichia coli heat-labile enterotoxin in rice endosperm to produce edible vaccine. In: Proc. 2nd Conference on Bioreactor Technology (Eds. Sorvari S. and Toldi O.) FinMed, Finland Saarisalke pp86-94.

6.            Hassani, ME., Giannibelli, MC., Solomon, RG., Tamas, L., Shariflou, MR., Sharp, PJ. (2004) Bacterial expression, purification and functional studies of a y-type HMW glutenin subunit in T. tauschii. The Gluten Proteins. (D. Lafiandra, S. Masci and R. D’Ovidio eds.) The Royal Society of Chemistry, Cambridge pp58-61.

7.            Nagy, IJ., Takacs, I., Juhasz, A., Tamas, L., Bedő, Z. (2004) Identification and characterisation of new chimeric storage protein genes from an old Hungarian wheat variety. The Gluten Proteins. (D. Lafiandra, S. Masci and R. D’Ovidio eds.) The Royal Society of Chemistry, Cambridge pp66-69

8.            Juhasz, A., Gardonyi, M., Tamas, L., Bedő, Z. (2003) Characterisation of the promoter region of Glu-1Bx7 gene from overexpressing lines of an old Hungarian wheat variety. Proc. 10th International Wheat Genetics Symposium, Paestum, Italy pp 1348-1350.

9.            Oszvald, M, Gardonyi M, Jenes B, Tomoskozi S, Juhasz A, Tamas, L. (2003) Development and improvement of endosperm specific promoters for foreign protein expression in cereal seed. (2003) Characterisation of the promoter region of Glu-1Bx7 gene from overexpressing lines of an old Hungarian wheat variety. Proc. 10th International Wheat Genetics Symposium, Paestum, Italy pp899-901.

10.        Bedő, Z., Juhasz, A., Lang, L., Rakszegi, M., Vida, G., Tamas, L. (2002) Principles in wheat breadmaking quality improvement in Martonvásár. Chinese-Hungarian Workshop on "Molecular Genetics and Breeding in Wheat". Martonvásár, pp 1-3

11.        Juhasz, A., Kiraly, I., Larroque, OR., Tamas, L., Zeller, FJ., Bekes, F., Bedő, Z. (2002) Importance of old wheat varieties and landraces in storage protein analysis. In.: From Grain to Gain. 52nd Cereal Chemistry Conference of the Royal Australian Chemical Institute, pp 60-63.

12.        Juhasz, A., Kiraly, I., Larroque, OR., Tamas, L., Bekes, F., Bedő, Z. (2002) Differences in expression of Bx type HMW glutenin subunits in an old Hungarian wheat variety. In: Novel raw materials, technologies and products - new challenge for the quality control. (ICC Conference Budapest) (Eds: Salgo A, Tomoskozi S, Lasztity R) BUTE, pp 50-53

13.        Rakszegi, M., Bekes, F., Juhasz, A., Lang, L., Tamas, L., Bedő, Z., Shewry, PR (2002) Technological quality of a transgenic wheat expressing extra HMW glutenin subunits. In: Novel raw materials, technologies and products - new challenge for the quality control. (ICC Conference Budapest) (Eds: Salgo A, Tomoskozi S, Lasztity R) BUTE, pp 89-95

14.        Juhasz, A., Kiraly, I., Larroque, OR., Tamas, L., Bekes, F., Bedő, Z. (2002) Differences in Expression of Bx Type HMW Glutenin Subunits in an Old Hungarian Wheat Variety. In: Biodiversity to Genomics: EUCARPIA Cereal Section Meeting, Italy (Eds: Stanca AM, Faccioli P) Instituto Sperimentale per la Cerealicoltura Fiorenzuola d' Arda, pp 317-318

15.        Greenfield, J., Tamas, L., Halford, NG., Hickman, D., Ross-Murphy, S., Ingman, S., Tatham, AS., Shewry, PR. (2000) Expression of barley and wheat prolamins in heterologous system for bio-physical studies. Royal Society of Chemistry, Cambridge In: Wheat Biochemistry, ed. J.D.Schofield 212:215-220.

16.        Juhasz, A., Bekes, F., Vida, Gy., Lang, L., Tamas, L., Bedő, Z. (2000) Quantitative analyses of storage proteins of an old Hungarian wheat population using the SE-HPLC method. Wheat Gluten (P.R. Shewry and A.S. Tatham eds.) The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK 2000, pp 34-37.

17.        Tamas, L., Bekes, F., Gras, PW., Morell, MK., Appels, R. (2000) Modification of chain termination and chain extension properties by altering the density of cysteine residues in a model molecule: effects on dough quality. Wheat Gluten (P.R. Shewry and A.S. Tatham eds.) The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK 2000, pp 291-296.

18.        Tamas, L., Solomon, RG., Bekes, F., Morell, MK., Appels, R. (2000) Small scale dough testing as a research tool for evaluating properties of single storage proteins chosen for wheat transformation. Wheat in a Global Environment (Z. Bedő and L. Láng eds.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands pp 258-261.

19.        Juhasz, A., Tamas, L., Karsai, I., Vida, G., Lang, L., Bedő, Z. (2000) Identification, cloning and characterisation of a HMW-glutenin gene from an old Hungarian wheat variety, Bánkúti 1201. Wheat in a Global Environment (Z. Bedő and L. Láng eds.), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands pp 183-188.

20.        Juhasz, A., Larroque, OR., Tamas, L., Vida, G., Zeller, FJ., Békés, F., Bedő, Z. (2000) Biochemical and molecular genetic background of the traditional Bankut breadmaking quality. In: Proceedings of the 11th International Cereal and Bread Congress, Gold Coast, Australia, pp 699-702

21.        Rakszegi, M., Bekes, F., Juhasz, A., Lang, L., Tamas, L., Shewry, PR., Bedő, Z. (2000) Technological quality of a transgenic Australian spring wheat variety under central European conditions. In: Proceedings of the 11th International Cereal and Bread Congress, Gold Coast, Australia, pp 261-264.

22.        Lindsay, MP., Tamas, L., Appels, R., Skerritt, JH. (1998) Microscopical Examination of the Glutenin Macropolymer Structure in Wheat Flour Doughs. Proc. 48th Australian Cereal Chemistry Conference; Cairns pp 150-153.

23.        Bekes, F., Tamas, L., Gras, PW., Shewry, PR., Anderson, O., Appels, R. (1998) Functional domain within the glutenin subunits of wheat. Proc. 9th International Wheat Genetics Symposium, Saskatoon 4:136-140.

24.        Tamas, L., Bekes, F., Morell, MK., Appels, R. (1997) Studying the effects of genetically engineered storage proteins on dough properties using small scale testers. Proc. of the 47th Cereal Chemistry Conference, Perth pp 202-204.

25.        Tamas, L., Bekes, F., Gras, PW., Morell, MK., Appels, R. (1996) Studying the structure function relation of storage protein in mixing experiments. Proc. the 6th International Gluten Workshop, Sydney  pp 184-186.

26.        Ciaffi, M., Lee, YK., Tamas, L., Gupta, R., Appels, R. (1996) Molecular analysis of LMW glutenin genes in Triticum Tauschii. Proc. Proteins of European Crops, Nantes pp 162-164.

27.        Tamas, L., Bekes, F., Greenfield, J., Tatham, A., Gras, PW., Shewry, PR., Appels, R. (1995) Heterologous expression and mixing studies on genetically modified C-Hordeins. Proc. 45th Cereal Chemistry Conference, Adelaide pp 482-485.

28.        Shewry, PR., Tamas, L., Tompson, S., Turner, M., Halford, NG., Napier, J., Greenfield, J., Bollecker, S., Tatham, AS. (1993) Exploring the structure and functionality of wheat gluten proteins by expression in microorganisms, cultured cells and transgenic plants. Proc. 5th International Workshop on Gluten Proteins, Detmold pp 225-227.

29.        Shewry, PR., Tatham, AS., Tamas, L., Halford, NG., Madgwick, P., Bishop, DHL., Thompson, S., Pratt, K. (1993) Development of expression and refolding systems for cereal seed storage proteins. Proc. 3th International Congress on Cereals, Sydney pp 312-314.

30.        Shewry, PR., Tamas, L., Tatham, AS., Halford, NG., Pratt, K., Madgwick, P., Thompson, S., Bishop, DHL. (1992) Development of expression and refolding system for cereal seed storage proteins. Proc. 2nd AFRC Protein Engineering Conference, Cambridge V2 pp 40-44.

 

 

Oral presentations in international congresses

 

1.            Tamas, L., Felfoldi, F., Csóti, I., Ivanics, M. and Jenes, B. (2006) Transgenic cereal as a biofermenter for production of a mammalian esterase enzyme for industrial use. FinMed, Finland Saarisalke

2.            Oszvald, M., Tomoskozi, S., Tamas, L., Bekes. F. (2006) Functional studies of wheat storage proteins in model system, 5th European Young Cereal Scientist and Technologists Workshop, Turkey,

3.            Bakó, A., Gardonyi, M., Tamas, L. (2005) Study of the Proteins Determining Endosperm Texture of Wheat. In: 4th European Young Cereal Scientist and Technologist Workshop, Wien, Austria.pp24.

4.            Takacs, I., Nagy, IJ., Juhasz, A., Tamas, L. and Bedő, Z. (2004) Isolation and characterization of novel prolamin genes from an old Hungarian variety’s  population,  Bánkúti 1201 International Wheat Quality Conference „From Molecular Improvement to Consumer Needs” Beijing, China

5.            Tamas, L., Bekes, F., Morell, MK,, Appels, R. (1999) Changing wheat quality with the modification of storage protein structure. Conference on “Plant Biotechnology for the 21th Century”, Seoul, South-Korea

6.            Tamas, L., Bekes, F., Gras, PW., Morell, MK., Appels, R. (1998) Modification of chain termination and extension properties by altering the number and distribution of cysteine residues of a model storage protein molecule. AACC Annual Meeting, Minneapolis

 

 

Oral presentations in Hungarian congresses

 

1.            Tamás, L., Oszvald, M., Tamás, C., Tömösközi, S., Kang, TJ., Yang, MS., Jenes, B. (2007) Az egyszikű növények alternatív célú alkalmazása. Ehető vakcina előállítása rizsben géntechnológiai módszerrel. In: XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kiss J és Heszky L.) Összefoglalók pp23

2.            Ivanics, M., Csóti, I., González, A., Felföldi, F., Tamás, L., Jenes, B. (2007) A búza mint biofermentor. In: XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kiss J és Heszky L.) Összefoglalók pp24

3.            Tamás, C., Némethné Kisgyörgy, B., Szűcs, P., Rakszegi, M., Láng, L., Tamás, L., Bedő, Z. (2007) Amaranthus hypochondriacus tartalékfehérje gén (Ama1) beépítése búzába. In: XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kiss J és Heszky L.) Összefoglalók pp26

4.            Oszvald, M., Jenes, B., Tömösközi, S., Békés, F., Tamás, L. (2007) 1Dx5 HMW gén expressziója transzgénikus rizsben. In: VII. Magyar Genetikai Kongresszus, XIV. Sejt- és Fejlődésbiológiai Napok, Balatonfüred, pp27.

5.            Oszvald, M., Tömösközi, S., Tamás, L., Békés, F. (2007) Rizsfehérjék összetétel és funkcionális jellemzése. (329. Tudományos Kollokvium Az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézet és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület közös rendezésében.)

6.            Oszvald, M., Tömösközi, S., Tamás L., Békés, F. (2006) Búza tartalékfehérjék vizsgálata modell rendszerben. In: XII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp58

7.            Bakó, A., Tamás, L., Gárdonyi, M. (2006) A szemkeménység molekuláris háttere: Búzafehérjék keményítőkötő képességének vizsgálata. In: XII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp59

8.            Ivanics, M., Gonzalez, AS., Balogh, A., Oreifig, AS., Eissa, A., Giczey, G., Csősz, M., Mesterházy, Á., Tamás, L., Takács, K., Gelencsér, É., Jenes, B. (2006) Transzgénikus búza előállítása és vizsgálata különös tekintettel a cmg1 gén jelenlétére és expressziójára. In: XII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp22

9.            Oszvald, M., Kang, TJ., Jenes, B., Gaum, KT. Tamás, L., Yang, MS. (2006) Vakcinák előállítása rizsben. Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ Tudományos Napok, Gödöllő

10.        Gárdonyi, M., Szűcs, P., Bányai, J., Tamás, L., Bedő, Z. (2005) A Bx7 HMW glutenin alegységfehérje transzkripciója túltermelő és normáltermelő búzafajtákban az érés során. In: XI. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp30

11.        Rakszegi, M., Tamás, L., Kovács, G., Láng, L., Bedő, Z. (2005) Az endospermium szerkezetét meghatározó tényezők vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel di-, tera- és hexaploid búzában. In: XI. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp55

12.        Bakó, A., Gárdonyi, M., Tamás, L. (2005) A Búza endospermium szerkezetét meghatározó fehérjék funkcionális vizsgálata. In: XI. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp58

13.        Tamás, L., Oszvald, M., Gárdonyi, M., Szűcs, P., Jenes, B. (2004) Új endospermium specifikus promóterek létrehozása és tanulmányozása tranziens rendszerben és stabil transzgénikus növényekben. In: X. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp19

14.        Takács, I., Nagy, IJ., Tamás, L., Juhász, A., Bedő, Z. (2004) Új típusú tartalékfehérje gének izolálása a Bánkúti búzából. In: X. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp20

15.        Gárdonyi, M., Juhász, A., Rakszegi, M., Tamás, L., Bedő, Z. (2004) A Bánkúti 1201 búza populáció Bx7 HMW glutenin összetételének vizsgálata PCR alapú markerekkel. In: X. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp28

16.        Oszvald, M., Jenes, B., Tömösközi, S., Tamás, L. (2003): A fehérje összetétel megváltoztatása gabonafélék szemtermésében géntechnológiai módszerekkel. Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ Tudományos Napok, Gödöllő

17.        Nagy, IJ., Takács, I., Tamás, L., Bedő, Z. (2002) Régi magyar búzafajták gluteinek izolálása. In: VIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók, pp25

18.        Rakszegi, M., Békés, F., Juhász, A., Láng, L., Tamás, L., Shewry, PR., Bedő, Z. (2002) HMV gluteninnel transzformált tavaszi búzafajta minőségi vizsgálata. VIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók, pp89-95

19.        Jenes, B., Ponyi, T., Szilvási, A., Oszwald, M., Oreifig, AS., Bedő, Z., Tamás, L. (2001) Gabonafélék minőségjavítása biotechnológiai módszerrel, különös tekintettel a rizsliszt minőségére. Mezőgazdasági Biológia Központ Tudományos Napok, Gödöllő

20.        Nagy, IJ., Takács, I., Tamás, L., Szűcs, P., Bedő, Z. (2001) A kenyérminőséget meghatározó gének izolálása régi magyar búzafajtákból. XLIII. Georgikon Napok, Vidékfejlesztés - Környezetgazdálkodás - Mezőgazdaság  Keszthely, (Eds: Palkovics M, Kondorosyné Varga E) pp1045-1047

21.        Jenes, B., Ponyi, T., Szilvási, A., Oszwald, M., Oreifig, AS.,, Bedő, Z., Tamás, L. (2001) Gabonafélék minőségjavítása biotechnológiai módszerrel, különös tekintettel a rizsliszt minőségére. Mezőgazdasági Biológia Központ Tudományos Napok, Gödöllő

22.        Juhász, A., Tamás, L., Karsai, I., Vida, Gy., Láng, L., Bedő, Z. (2001) Egy mutáns HMW glutenin gén azonosítása, klónozása és jellemzése egy régi magyar búzafajta, a Bánkúti 1201 populációjában. In: VII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp22

23.        Tamás, C., Rakszegi, M., Szűcs, P., Tamás, L., Bedő, Z. (2001) Őszi búza éretlen embrió kallusz regenerációjának optimalizálása transzformáláshoz. In: VII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp28

24.        Király, I., Larroque, O., Juhász, A., Tamás, L., Békés, F., Bedő, Z. (2001) Régi magyar búzafajták tartalékfehérjéinek vizsgálata HPLC kromatográfiás módszerekkel VII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp31

25.        Juhász, A., Békés, F., Vida, GY., Láng, L., Tamás, L., Bedő, Z. (2000) Tartalékfehérjék mennyiségi meghatározása SE-HPLC technikával egy régi magyar búzafajta populációjában. In: VI. Növénynemesítési Tudományos Napok, Bp. (Ed: Kertész Z.) Összefoglalók pp22