Dr. Szigeti Zoltán Dr. Szigeti Zoltán
egyetemi tanár, az MTA Doktora

szigeti.zoltan@ttk.elte.hu

Tel. (mellék): 3722500 / 8615Jelenlegi kutatási témák:

• Biotikus és nehézfém stresszek detektálása fluoreszcencia leképezéssel és más fluoreszcenciás technikákkal
• A betyárkóró (Conyza canadensis) paraquat-rezisztenciájának alapjaiKiemelt publikációk:

• Ludmerszki E., Páldi K., Rácz I., Szigeti Z., Rudnóy Sz. (2014)
The possible role of exogenous S-methylmethionine in agriculture in the case of maize cultivation. Applied Ecology and Environmental Research, 12(3), 777-785.

• Gyuricza V., Fodor F., Szigeti Z (2010)
Phytotoxic effects of heavy metal contaminated soil reveal limitations of extract-based ecotoxicological tests. Water, Air & Soil Pollution 210, 113-122.

• Solti Á., Gáspár L., Mészáros I., Szigeti Z., Lévai L., Sárvári É. (2008)
Impact of iron supply on the kinetics of recovery of photosynthesis in Cd-stressed poplar (Populus glauca). Annals of Botany 102, 771-782.

Jóri B., Soós V., Szegő D., Páldi E., Szigeti Z., Rácz I., Lásztity D. (2007)
Role of transporters in paraquat resistance of horseweed Conyza canadensis (L.) Cronq. Pestic. Biochem. Physiol. 88, 57-65.

Georgieva K., Szigeti Z., Sárvári É., Gáspár L., Maslenkova L., Peeva V., Péli E., Tuba Z. (2007)
Photosynthetic activity of homoiochlorophyllous desiccation tolerant plant Haberlea rhodopensis during dehydration and rehydration. Planta 225, 955-964.

Soós V., Jóri B., Páldi E., Szegő D., Szigeti Z., Rácz I., Lásztity D. (2006)
Ferritin2 gene in paraquat-susceptible and resistant biotypes of horseweed Conyza canadensis (L.) Cronq. J. Plant Physiol. 163, 979-982.

Szigeti Z. and Lehoczki E. (2003)
A Review of Physiological and Biochemical Aspects of Resistance to Atrazine and Paraquat in Hungarian weeds. Pest Management Sci. 59, 451-458

Szigeti Z., Rácz I., Lásztity D. (2001)
Paraquat resistance of weeds - the case of Conyza canadensis (L.) Cronq. Z. Naturforsch., 56c 319-328.

Rácz I., Lásztity D., Darkó É., Hidvégi E., Szigeti Z. (2000)
Paraquat resistance of horseweed (Erigeron canadensis L.) is not caused by polyamines. Pestic. Biochem. Physiol. 68, 1-10.

Szigeti Z., Rácz I., Darkó É., Lásztity D., Lehoczki E. (1996)
Are either SOD and catalase or the polyamines involved in the paraquat resistance of Conyza canadensis. J. Environ. Sci. Health, 31B, 599-604.

Szigeti Z., Richter P. and Lichtenthaler H. K. (1996)
Fluorescence emission spectra of paraquat resistant Conyza canadensis during the chlorophyll fluorescence induction as determined by the CCD-OMA system. J. Plant Physiol. 148, 574-578.

Szigeti Z., Darkó É., Nagy E., Lehoczki E. (1994)
Diquat resistance of different paraquat resistant Conyza canadensis (L.) Cronq. biotypes. J. Plant Physiol. 144, 686-690.

Lehoczki E., Laskay G., Gaál I., Szigeti Z. (1992)
Mode of action of paraquat in leaves of paraquat-resistant Conyza canadensis (L.) Cronq. Plant Cell Environ. 15, 531-539.