Visnovitz Tamás
Ph.D. hallgató

visnovitz@gmail.com

Tel. (mellék): 2090555 / 8616Jelenlegi kutatási témák:

Conyza canadensis (betyárkóró) paraquatrezisztenciájának vizsgálata
Klasszikus növényfiziológiai és molekuláris biológiai módszerekkel vizsgáljuk a paraquat szekvesztrációjában részt vevő transzportereket, illetve egyéb, paraquat hatására indukálódó gének expressziójának változásait, ill. meghatározzuk azok nukleotid szekvenciáját.

Mimosa pudica stresszhatásokkal szembeni viselkedésének vizsgálata
 Kiemelt publikációk:

Visnovitz T., Világi I., Varró P., Kristóf Z. (2007): Mechanoreceptor Cells on the Tertiary Pulvini of Mimosa pudica L. Plant Signaling and Behavior 2(6): 462-466.

Szigeti Z., Visnovitz T., Rácz I., Lásztity D. (2007): How to survive-resistance mechanism of horseweed (Conyza canadensis (L.) Cronq.) to xenobiotic stressor paraquat. III International Conference on Plant Ontogenesis in Neutral and Transformed Environments. Physiological, Biochemical and Ecological Aspects. Book of Abstracts, p. 18.

Szigeti Z., Visnovitz T., Soós V., Jóri B., Szegő D., Rácz I., Lásztity D. (2007): Current understanding on the mechanism of resistance to xenobiotic stressor bipyridyl herbicides in horsweed Conyza canadensis L. (Cronq.). 2nd World Conference of Stress. Book of Abstracts, p. 223.

Szegő D., Visnovitz T., Páldi E., Lásztity D., Szigeti Z., Rácz I. (2007): Effect of S-methilmethionine on maize exposed to cold stress condition.  2nd World Conference of Stress. Book of Abstracts, p. 218.

Visnovitz T., Világi I., Kristóf Z. (2005): Mechanoreceptor sejtek a Mimosa pudica tercier pulvinusán. Tájökológiai Lapok 3(2): 291-300.

Visnovitz T. (2005): Növények érzékelése a mimóza példáján keresztül. Tájökológiai Lapok 3(2): 366-367. (Beszámoló a "Fiatal Botanikusok Előadói Versenye III." rendezvényről, összeállította Csontos Péter)

Visnovitz T., Világi I., Kristóf Z. (2005): Mechanoreceptor cells on the tercier pulvinus of Mimosa pudica L. The First Symposium on Plant Neurobiology. Book of Abstracts, p. 77.

Visnovitz T. Kristóf Z. Világi I. (2004): A Mimosa pudica mechanoreceptora és annak működése. Botanikai Közlemények 90: 144-145. (Növénytani szakülések, összeállította Lőkös László)

Visnovitz T. (2003): „Mire használja a mimóza a száját?”, avagy a Mimosa pudica mechanoreceptora. XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Biológiai Szekció. Összefoglalók, p. 210.

Visnovitz T. (2001): A mimóza titkai, avagy „Eppur si muove!”. XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia I. Biológus OTDK kiadványkötet p. 195.

Visnovitz T. (2000): A mimóza titkai. Természet Világa Melléklete, 131(5): 76-77.